JONG archivarissen

Welkom op de website van JONG archivarissen

JONG archivarissen is een netwerk voor aankomende en startende archief-professionals in Nederland. Door het gebruik van een online platform en het organiseren van evenementen rondom actuele thema’s stimuleren we het contact en de samenwerking tussen aankomende en startende archief-professionals, opleidingsinstituten, werkgevers en collega’s in het werkveld.

Winnaars Jonge Archivaris van het Jaar 2018 zijn bekend!

Winnaars gehuldigd tijdens de Archiefdagen in Venlo

Onder het toeziend oog van meer dan 300 vakgenoten vond op maandag 12 juni tijdens de Archiefdagen in Venlo de prijsuitreiking plaats van de verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar. Na een spannende stemronde op de website van JONG Archivarissen én het juryberaad werden op deze dag twee prijzen uitgereikt; die van de publieksprijs en de vakjuryprijs.

Welmoed Bons en Lise Koning Jonge Archivarissen van het Jaar 2018!

De vakjuryprijs ging naar Welmoed Bons van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en de publieksprijs naar Lise Koning, werkzaam bij het Noord-Hollands Archief.

Bons ontving de prijs voor haar bijdrage aan de inhaalslag om de archieven van het NIMH te digitaliseren en vervolgens digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek.

Koning wist het publiek mee te krijgen door haar bijdrage aan Geschiedenislokaal023, een educatieve website met Haarlemse historische bronnen.

Met dank aan @VeraWeterings.

Kijk de motivatiefilmpjes van de winnaars nog eens terug!

De ingezonden motivatiefilmjes die zijn vertoond op de prijsuitreiking nog eens terugkijken? Op veler verzoek hebben we deze filmpjes online geplaatst.

Welmoed Bons: winnaar vakjuryprijs 2018

Lise Koning: winnaar publieksprijs 2018

Over de verkiezing…

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar 2018 werd georganiseerd om startende archivarissen eens extra in de spotlights te zetten en daarmee aan te moedigen bij het realiseren van hun plannen. Dit jaar was het thema “Digitaal zit in je DNA”. De genomineerden voor de publieks- en vakjuryprijs waren Evelien de Jonge, Lise Koning, Welmoed Bons, Jasper Snoeren, Ingeborg Huijberts.

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar 2018 kende een publieks- en vakjuryprijs. Voor beide prijzen vond de prijsuitreiking plaats tijdens de eerste editie van de Archiefdagen op 11 juni om 16.30 uur in de Frans Boermanszaal in Theater De Maaspoort in Venlo. De Archiefdagen wordt jaarlijks georganiseerd door de beroepsverenigingen KVAN/BRAIN.

De winnaars ontvingen naast eeuwige roem, een tablet én een jaarlidmaatschap van KVAN cadeau!

Sponsor Jonge Archivaris van het Jaar 2018

Maak kennis met de initiatiefnemers