Genomineerden voor 2019: Anne Gorter

Wil je eerst meer lezen over Anne voordat je op haar gaat stemmen?


Anne Gorter
Projectleider
Nationaal Archief

Anne werkt sinds oktober 2014 bij het Nationaal Archief, eerst als medewerker Dienstverlening en sinds 2016 als projectleider om verschillende Tweede Wereldoorlog archieven beter toegankelijk en zichtbaar te maken. Namens het NA participeert zij in het TRIADO project van het Netwerk Oorlogsbronnen (https://www.oorlogsbronnen.nl/nieuws/de-mensen-van-triado-anne-gorter) en is zij projectleider om de in 2018 aan het NA overgebracht oorlogsarchieven van het Rode Kruis beter toegankelijk te maken. In deze projecten staan nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld OCR, centraal. Zij zoekt daarbij de samenwerking met nationale en internationale partners. 

Voor 2019 heeft ze voor zichzelf als ambitie het verbeteren van de digitale dienstverlening van het Nationaal Archief geformuleerd. Kortom, Anne Gorter is een goede kandidaat voor Jonge Archivaris van 2019. Los van haar inhoudelijke kennis en inzet rondom oorlogsarchieven is zij een collega die hard werkt, nieuwsgierig is en duidelijke ideeën heeft hoe dit soort archieven beter ontsloten en zichtbaar gemaakt kunnen worden.