Schrijvers archief admin

dooradmin

Lolke Folkertsma onderschrijft als jurylid belang van kennisoverdracht

Het vierde jurylid voor de verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar is bekend: Lolke Folkertsma.

Tot 31 december 2017 was Lolke provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris van Overijssel. Daarnaast was hij rijksarchivaris in Overijssel (namens HCO), gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer, plaatsvervangend archiefinspecteur en -archivaris in Gelderland, secretaris van het Archiefberaad Overijssel en secretaris en penningmeester het LOPAI. Bij zijn afscheid werd Lolke, vanwege zijn betekenis in ons vakgebied en zijn verdere maatschappelijke activiteiten, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

 

Als recent gepensioneerd archivaris onderschrijft Lolke het belang van kennisoverdracht tussen collega’s en generaties. Zo zocht hij op eigen initiatief tijdig een opvolger binnen de provincie Overijssel. In een ‘meester-gezel’-constructie werkte hij voor zijn pensioen Gerrit Bril in als zijn opvolger.

Nomineren kan nog altijd, tot en met 6 mei!

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar wordt georganiseerd om startende archiefprofessionals eens extra in de spotlights te zetten en daarmee aan te moedigen bij het realiseren van hun plannen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Archiefdagen op 11 juni in Venlo. Nomineren kan tot en met 6 mei via https://www.jongarchivarissen.nl/verkiezing/

 

dooradmin

Ella Kok-Majewska meert aan bij de jury!

Ella Kok-Majewska is directeur/streekarchivaris bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel. Zij is tevens secretaris van de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) en bekleedt diverse bestuursfuncties bij lokale en regionale maatschappelijke instellingen. Daarnaast is zij (mede)auteur van diverse historische publicaties en onderwijsproducten.

Afbeeldingsresultaat voor ella kok-majewska

Als kapitein op het schip koerst zij met haar bemanning van het RAR richting het digitale landschap. Onder haar leiding nam het RAR in 2017 als eerste zelfstandige archiefdienst in Nederland een vervangingsbesluit voor het eigen papieren dienstarchief. Maar Ella zet zich ook sterk in voor de digitale dienstverlening richting burgers en gemeenten. Samen met partners en opdrachtgevers voert zij met het RAR projecten en pilots uit die bijdragen aan de digitale innovatie van het archiefveld. Het is niet voor niks dat het beleidsplan van het RAR 2015-2018 voor 50% inzet op digitale ontwikkelingen.

Nomineren kan nog altijd, tot en met 27 april! Let op: de aanmeldingsperiode is verlengt tot en met 6 mei!

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar wordt georganiseerd om startende archiefprofessionals eens extra in de spotlights te zetten en daarmee aan te moedigen bij het realiseren van hun plannen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Archiefdagen op 11 en 12 juni in Venlo. Nomineren kan tot en met 27 april via https://www.jongarchivarissen.nl/verkiezing/