Geschiedenis

Hoe het ooit begon…

Het was tijdens de algemene ledenvergadering van KVAN in oktober 2003 dat twee nieuwe leden in het KVAN-bestuur werden benoemd: Christian van der Ven (nu werkzaam bij het BHIC als coördinator digitale dienstverlening en innovatie) en Joost Salverda (nu werkzaam bij het Gelders Archief als Adviseur Digitale Informatie). Beiden heren kregen de belangrijke opdracht om “het contact tussen beroepsvereniging en studenten te verbeteren”. Even later voegde ook Tamara Tesselaar (nu functioneel applicatiebeheerder bij het Westfries Archief) zich tot het oprichtingsbestuur van de “Sectie Nieuwe en Aankomend Archivarissen en Informatiespecialisten”, ook wel SNAAI genoemd. Eerder al (in 2001) was de sectie PROA (Platform Recent Opgeleide Archivarissen) opgeheven, welke eveneens tot doel had om nieuwe beroepsbeoefenaars bij de vereniging te betrekken. SNAAI borduurde in 2004 hier deels op voort, maar de doelgroep werd breder uitgezet. Vanaf nu konden ook (aankomende) informatiespecialisten zich aansluiten bij de sectie, evenals mensen die zonder opleiding aan een baan in het archiefwezen of de DIV waren begonnen. Tijdens  de KVAN-dagen op 11 mei 2004 vond de oprichtingsvergadering plaats, waarna de oprichting van SNAAI op 12 mei 2004 een feit was.

Door de jaren heen tot en met 2017 werden er vanuit SNAAI bijeenkomsten en excursies georganiseerd voor leden. Bijvoorbeeld naar het Koninklijk Huisarchief en het Nederlands Openluchtmuseum. De vacaturebank, jaarlijkse scriptiemiddagen en het item SNAAI-lab in elke uitgave van het Archievenblad waren de laatste jaren de pijlers geworden van de sectie. In de 13 jaar dat SNAAI bestond hebben vele mensen zich als (bestuurs-)lid van de sectie en als bestuurslid van KVAN ingezet voor het openbreken van het toch wel gesloten netwerk van archivarissen voor nieuwe vakgenoten. De lijst zou te lang zijn om hier iedereen persoonlijk te bedanken, daarom aan iedereen die zich op welke manier dan ook voor SNAAI heeft ingezet: enorm bedankt!

SNAAI wordt JONG archivarissen

Eind 2017 heeft de toenmalige kerngroep SNAAI in overleg met het bestuur van KVAN besloten om een andere richting in te gaan slaan. De interesse vanuit het werkveld en archiefopleidingen voor de evenementen van SNAAI liep de laatste jaren drastisch terug. De meerwaarde van de sectie stond ter discussie; gaan we door of stoppen we? En als we door gaan, in welke vorm en in welke richting maken we dan een doorstart?

Besloten is om een doorstart te maken met SNAAI onder de naam “JONG archivarissen”. Daarbij past tevens een herziene doelstelling: het opzetten en onderhouden van een netwerk voor aankomende en startende archiefprofessionals, die vijf jaar of korter geleden zijn afgestudeerd met een diploma Archivistiek A/B. Het wordt de primaire taak van JONG archivarissen om met behulp van het online Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) en fysieke bijeenkomsten rondom actuele thema’s het contact en de samenwerking tussen aankomende en startende  archiefprofessionals, opleidingsinstituten, werkgevers en collega’s in het werkveld verder te stimuleren.

Het is prettig en leerzaam om beroepsgenoten te zien en te spreken die op andere plaatsen binnen het openbare en private archiefwezen werkzaam zijn of andere functies bij archiefvormers hebben. Bij JONG archivarissen krijgen leden de kans om in een gemoedelijke omgeving organisatietalent te ontwikkelen en zich te ontplooien.