Genomineerden van 2019: Henrik Lillin

Wil je eerst meer lezen over Henrik voordat je op hem gaat stemmen?


Henrik Lillin
Archivaris
Nationale Opera & Ballet

Ingezonden motivatie:
Henrik is sinds 1,5 jaar in dienst bij de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Hij is de eerste archivaris in de geschiedenis van het instituut en heeft dus de uitdagende taak om een goed gestructureerd archief te vormen.

Het archief van de Opera bevindt zich op de grens tussen erfgoed en bedrijfsarchief en bestaat uit een enorme verscheidenheid aan stukken; van administratie tot kostuums en van affiches tot AV-registraties van voorstellingen en repetities. Henrik draagt niet alleen zorg voor al dit culturele erfgoed van opera en ballet in Nederland, het archief heeft ook een belangrijke rol in de dagelijkse productie van nieuwe voorstellingen.

In de korte tijd dat Henrik bij de Opera werkzaam is, heeft hij een nieuw collectiebeheerplan ontwikkeld en is hij bezig het records managementsysteem te implementeren. Ook regelt hij interne en externe aanvragen. Tussendoor vond hij bovendien tijd om ruim 14.000 foto’s en affiches te digitaliseren.

Archiefbeheer is in de podiumkunsten nog niet vanzelfsprekend, maar toch heeft Henrik al veel succesvolle stappen weten te zetten om bij de Nationale Opera en Ballet een geordend en toegankelijk archief te bouwen. Hiermee is hij een pionier in zijn vakgebied en dient hij als uitstekend voorbeeld voor anderen om hem heen.