Genomineerden van 2019: Martijn van der Vliet

Wil je eerst meer lezen over Martijn voordat je op hem gaat stemmen?


Martijn van der Vliet
Mediamanager
Nederlands instituut voor Beeld en Geluid

Ingezonden motivatie:
Martijn is ruim twee jaar geleden binnen gekomen bij Beeld en Geluid als de allereerste Mediamanager voor nieuwe media. In heel korte tijd heeft hij een enorme selectie aan websites, webvideos en games geacquireerd. Doordat Beeld en Geluid overging naar een andere vorm van contracteren is hij in staat geweest om de meest invloedrijke Nederlandse vloggers binnen te halen en toe te voegen aan de collectie. Daarnaast heeft hij de workflows van de verschillende nieuwe media collecties geoptimaliseerd en automatisch voorzien van metadata. Hij was mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Nederlandse games canon en het collectioneren van de games die hierbinnen vallen. Naast collectiekennis heeft Martijn veel systeemkennis en is hij in die hoedanigheid nauw betrokken bij verdere optimalisatie van het half jaar oude nieuwe MAM-systeem DAAN. Al met al een jonge, gedreven en super gemotiveerde Archivaris.