Genomineerden voor 2019: Merijn Wijma

Wil je eerst meer lezen over Merijn voordat je op haar gaat stemmen?


Merijn Wijma
Archivaris
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Ingezonden motivatie

Merijn is opgeleid als Anglist, maar heeft zich sinds ze twee jaar geleden werd aangenomen op het ADC snel de attitude en vaardigheden van een archivaris eigen gemaakt en de daarvoor benodigde papieren behaald. Ze is destijds aangenomen, omdat ze opviel door haar zin voor ordelijkheid en haar snelheid van begrip en inzicht. Het vertrouwen dat ze toen kreeg heeft ze meer dan waar gemaakt. Naast het ordenen van papieren archieven, en naast de taken en werkzaamheden en rol die haar aanbeveler heeft opgesomd, waarvoor ik als haar werkgever grote waardering heb, wil ik graag wijzen op haar bijdrage aan de ontwikkeling van het e-depot.

In samenwerking met de commerciële partner op digitaal archiefgebied, heeft ze een e-depot ontwikkeld op de maat van de wensen van plaatselijke kerken. Ze heeft zich daartoe verdiept in de wensen van kerken, en een structuur ontwikkeld die passend zou kunnen zijn. Deze heeft ze in een pilot-project met enkele kerken beproefd en daarna bijgesteld. Vervolgens is dit e-depot aan de kerken in het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt maar ook wijder aangeboden, in samenhang met een archiefordeningsschema voor plaatselijke kerken. Op voorlichtingsavonden in het land probeert ze onkunde weg te nemen, koudwatervrees te verhelpen en allerhande bezwaren te pareren en desgewenst te honoreren in een verdere verfijning van de structuur.

Het is duidelijk dat ze met haar e-depot-plan nog vaak op de troepen vooruit loopt, maar tegelijk is het ADC ervan overtuigd het snel toenemende aantal digital born documenten binnen het kerkelijke informatiebeheer en de vorming van digitale archieven onvermijdelijk moet leiden tot een oplossing als van het e-depot dat zij aanbiedt. Voor het ADC is haar initiatief op dit terrein dus heel belangrijk. Ze is zich bewust van de wet van de remmende voorsprong – de ervaring zal leren dat bepaalde aspecten misschien anders moeten worden qua inrichting, toegankelijkheid e.d. – maar ook van het feit dat afwachten geen optie is. Ze steekt dus haar nek uit, waarbij er in de kerken voldoende stuurlui aan wal staan om commentaar te leveren. Ze biedt dat alles opgewekt het hoofd, in de wetenschap dat er voor haar oplossing vooralsnog geen beter alternatief is. Daarnaast is van belang dat ze waardering ontvangt van vakgenoten voor wat ze aan innovatie voor elkaar heeft gebracht op dit gebied en doet ze graag mee in overleggen over de ontwikkelingen op het gebied van digitaal archiefbeheer (ook in de kring van St. Kerkelijk informatiebeheer).