Wie zijn wij

Wij zijn JONG Archivarissen

Wij werken zelf als jonge archivaris bij een archiefdienst of zorgdrager en zetten ons via JONG archivarissen in voor het opzetten en onderhouden van een netwerk voor aankomende en startende archiefprofessionals in Nederland. Het is onze uitdaging om met behulp van een online platform (KIA) en activiteiten rondom actuele thema’s (zoals de verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar) het contact en de samenwerking tussen aankomende en startende archiefprofessionals, opleidingsinstituten, werkgevers en collega’s in het werkveld verder te stimuleren. 

Het is altijd prettig en leerzaam om beroepsgenoten te zien en te spreken die op andere plaatsen binnen het openbare- en private archiefwezen werkzaam zijn of andere functies bij archiefvormers bekleden. Netwerken met plezier noemen we dat. Bij JONG archivarissen is er de kans om in een gemoedelijke omgeving organisatietalent te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ontplooiing.

Wij richten ons op aankomende en startende archiefprofessionals, die vijf jaar of korter geleden zijn afgestudeerd met een diploma Archivistiek A/B. Maar alle archivarissen, informatieprofessionals, werkgevers en opleidingsinstituten die in contact willen komen met elkaar, ervaringen willen opdoen en ideeën willen uitwisselen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op.

Blijf ook op de hoogte van onze activiteiten door je aan te melden in onze groep op het platform Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).