Criteria en proces

Criteria voor nominatie

Criteria om genomineerd te worden voor de Jonge Archivaris van het Jaar zijn:

 • De genomineerde is vijf jaar of korter werkzaam als archivaris of een daaraan gerelateerde functie in een openbare- en/of private archiefinstelling in Nederland
 • De genomineerde levert een vernieuwende bijdrage met zijn of haar plannen voor bredere zichtbaarheid van de erfgoedcollectie en/of is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen
 • De genomineerde is in staat om met een portie lef en een frisse blik andere vakgenoten in de (directe) omgeving te motiveren voor zijn of haar plannen en daarop volgend een samenwerkingsverband aan te gaan
 • De genomineerde speelt met zijn of haar plannen in op de behoefte van de archiefinstelling waarbinnen hij of zij werkzaam is
 • De plannen en wijze van uitvoering kunnen als voorbeeld dienen voor andere organisaties in het vakgebied die willen innoveren

Nomineren via de website

Nomineren is mogelijk vanaf 11 maart 2019 via het nominatieformulier.

Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Onder volledig wordt verstaan:

 • Naam van de aanmelder
 • Contactgegevens van de aanmelder
 • Jouw relatie tot de genomineerde
 • Naam van de genomineerde
 • Organisatie van de genomineerde
 • Functie van de genomineerde
 • Opleiding van de genomineerde
 • Contactgegevens van de genomineerde
 • Motivatie voor aanmelding gelet op de criteria

Wanneer een formulier volledig is ingevuld en de genomineerde voldoet aan de criteria wordt hij of zij direct op de longlist geplaatst. Het voldoen aan de criteria moet in het nominatieformulier kort worden onderbouwd. JONG archivarissen kan een redactieslag uitvoeren op de ingediende nominaties.

Uitleg over het verloop van de verkiezing

Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het nomineren van personen is maandag 11 maart 2019 tot en met vrijdag 19 april 2019. In week 18 van 2019 wordt de longlist gepubliceerd op onze website.

Vakjuryprijs

Voor de vakjury worden jurydossiers van de aangemelde personen samengesteld. Op maandag 6 mei 2019 wordt de shortlist bekendgemaakt door JONG archivarissen. Tussen 13 mei 2019 – 31 mei 2019 vindt het juryberaad plaats op basis van de shortlist.

Publieksprijs

Alle genomineerden op de longlist gaan door voor de Publieksprijs. Vanaf 13 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 wordt het publiek opgeroepen te stemmen voor de Publieksprijs. Het publiek kan haar stem uitbrengen op de favoriete genomineerde via een digitale stemmethode op onze website. Het publiek kan op één enkele persoon één stem uitbrengen. Per e-mailadres is één stem mogelijk. Over de nominaties en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, het woord van de jury en de secretaris die de publieksstemmen bijhoudt, is finaal.

De persoon met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Uitreiking

Uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de Archiefdagen op 3 juni 2019 in Gouda.

Verwachtingen van genomineerden en winnaars

Verwachtingen genomineerde personen

Van de genomineerde personen wordt verwacht dat hij of zij:

 • Aanwezig kan zijn op de prijsuitreiking
 • Bereid is om zijn of haar nominatie onder de aandacht van het publiek te brengen in de weken voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Verwachtingen winnaars

Van de winnaars van de Jonge Archivaris van het Jaar wordt verwacht dat hij of zij:

 • Actief gebruik maakt van het netwerk en de mogelijkheden van JONG archivarissen.
 • Presentaties wil verzorgen aan vakgenoten tijdens gerelateerde evenementen van JONG archivarissen.
 • Informatie ter beschikking stelt over de voortgang en ontwikkelingen ten behoeve van communicatie en PR.
 • De winnaar van de vakjuryprijs wordt verzocht zitting te nemen in de jury voor de volgende editie van de Jonge Archivaris van het Jaar.