Vakjury

Maak kennis met de vakjury van 2019

 • Ella Kok-Majewska (voorzitter)
  Bestuurslid KVAN/BRAIN
  Directeur/streekarchivaris bij het Regionaal Archief Rivierenland
 • Geert Jan van Bussel
  Bedrijfskundige, bestuurlijk informatiekundige, archivaris, senior onderzoeker, docent, eigenaar VBDS (Van Bussel Document Services)
 • Joost Salverda
  Medeoprichter van het voormalige SNAAI
  Adviseur digitale informatie bij het Gelders Archief
 • Lolke Folkertsma
  Voormalig rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer
 • Welmoed Bons
  Jonge Archivaris van Jaar 2018 (vakjuryprijs)

De samenstelling van de jury wisselt per jaar. De winnaar van de vakjuryprijs van deze editie neemt plaats in de vakjury van de volgende editie.

Van de juryleden wordt verwacht dat zij de verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar in hun netwerk actief positioneren en optreden als ambassadeur. Dit kan onder andere door, maar is niet beperkt tot:

 • Berichtgeving op sociale media en websites.
 • Kennisgeving op bijeenkomsten en tijdens ontmoetingen in het veld.
 • Aanwezigheid bij de prijsuitreiking.

Taken en proces

 • De belangrijkste taak van de vakjury is om genomineerden op de shortlist in een juryberaad te beoordelen aan de hand van de daarvoor opgestelde criteria.
 • JONG archivarissen selecteert uit de longlist van genomineerden minimaal drie personen voor de shortlist.
 • Per genomineerde op de shortlist krijgt de jury een jurydossier. Dit jurydossier bevat het aanmeldingsformulier.
 • De jury stelt via de secretaris de genomineerden direct na het bekendmaken van de shortlist op de hoogte per e-mail.
 • Na het juryberaad selecteert de jury de persoon die de Jonge Archivaris van het Jaar vakjuryprijs verdient. De jury verplicht zich tot geheimhouding tot de prijsuitreiking op 3 juni 2019.

Communicatie

Daags nadat de genomineerden op de hoogte zijn gesteld van hun nominatie, worden de genomineerden bekend gemaakt aan het publiek. Deze bekendmaking wordt inhoudelijk ondersteund door een korte voor het publiek toegankelijke rapportage waarin het oordeel en redenen voor de nominatie helder worden weergeven. De rapportage wordt via diverse kanalen toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Communicatief wordt de bekendmaking ondersteund door een persbericht en de website van JONG archivarissen.