Vakjury

Maak alvast kennis met de vakjury van 2019

 • Ella Kok-Majewska, bestuurslid KVAN/BRAIN
 • Lolke Folkertsma, voormalig rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer
 • Welmoed Bons, Jonge Archivaris van Jaar 2018 (vakjuryprijs)
 • Binnenkort meer…

Maak kennis met de leden van de jury op deze pagina.

De samenstelling van de jury wisselt. De winnaar van de vakjuryprijs van deze editie neemt plaats in de vakjury van de volgende editie.

Van de juryleden wordt verwacht dat zij de verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar in hun netwerk actief positioneren en optreden als ambassadeur voor deze nieuwe prijs. Dit kan onder andere door, maar is niet beperkt tot:

   • Berichtgeving op sociale media en websites.
  • Kennisgeving op bijeenkomsten en tijdens ontmoetingen in het veld.
  • Aanwezigheid bij de prijsuitreiking.

Taken en proces

De belangrijkste taak van de vakjury is om genomineerden op de longlist en shortlist te beoordelen aan de hand van de daarvoor opgestelde criteria.

  • Per nominatie krijgt de jury een jurydossier. Dit jurydossier bevat het aanmeldingsformulier.
  • De jury nomineert uit de longlist van personen minimaal drie en maximaal vijf personen voor de shortlist.
  • De jury stelt via de secretaris de genomineerden direct na het bekendmaken van de longlist en shortlist op de hoogte, indien mogelijk telefonisch en bij geen gehoor per e-mail.
  • Na het juryberaad selecteert de jury de persoon die de Jonge Archivaris van het Jaar vakjuryprijs verdient. De jury verplicht zich tot geheimhouding tot de prijsuitreiking op 3 juni 2019.

Communicatie

Daags nadat de genomineerden op de hoogte zijn gesteld van hun nominatie, worden de genomineerden bekend gemaakt aan het publiek. Deze bekendmaking wordt inhoudelijk ondersteund door een korte voor het publiek toegankelijke rapportage waarin het oordeel en redenen voor de nominatie helder worden weergeven. De rapportage wordt via diverse kanalen toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Communicatief wordt de bekendmaking ondersteund door een persbericht en de website van JONG archivarissen.